Veilig Sportklimaat

Een veilige sportomgeving,

De NKBV vindt dat elke klim- en bergsporter een leven lang onbezorgd moet kunnen sporten en zet zich daarom in voor een veilige sportomgeving.

Regio Limburg vindt het belangrijk dat iedereen veilig mee kan doen aan alle activiteiten. Niet alleen in technische zin, maar ook in sociaal-emotionele zin en op het gebied van lichamelijke integriteit. De technische veiligheid is geborgd door het licentiebeleid van de NKBV en het toezicht daarop door Regio Limburg.

Informatie over een veilige sport omgeving vind je hier.

Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

Je kunt ten alle tijden contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersoon van je de NKBV. Je kunt daar je verhaal kwijt en je krijgt er deskundig advies.

Voor Informatie en om contact op te nemen kijk je hier.