Algemene Voorwaarden

Algemene deelname Voorwaarden NKBV Regio Limburg

 

Geldigheid: Per 1 januari 2022

 

Aanmelden voor regioactiviteiten gebeurt, bij voorkeur, via de website. Zowel leden als niet leden (indien de activiteit hiervoor openstaat) kunnen zich via het agenda-item aanmelden. Indien van toepassing vindt de betaling plaats via iDeal op moment van inschrijven. Dit kan een aanbetaling zijn. Een en ander zal toegelicht worden in de omschrijving van de activiteit.
Voor betaalde activiteiten ben je aangemeld als de betaling via IDEAL is ontvangen.
Voor gratis activiteiten ben je aangemeld zodra de inschrijving compleet is en je een bevestiging via e-mail hebt ontvangen.

Aanmelden is mogelijk tot de uiterste aanmelddatum voorafgaand aan de activiteit. Er is immers tijd nodig om de reservering administratief te verwerken. Op de website wordt aangegeven zodra aanmelden voor een activiteit niet meer mogelijk is.

Het is mogelijk dat inschrijving via een externe omgeving plaats vindt. In de omschrijving van de activiteit staat een link naar die omgeving. Afhandeling, inschrijving en betaling lopen dan volledig via de externe omgeving.

Bij problemen met het inschrijven of met de betaling neem je contact op met Communicatiecommissie@limburg.nkbv.nl

Minderjarigen
Indien de Deelnemer minderjarig is, verwachten we van de ouder, of gezaghebber na de inschrijving een toestemmingsverklaring.

Verzekering & Klimjaarkaarten
Voor alle, door de NKBV Regio Limburg georganiseerde activiteiten geldt, dat de deelnemers zelf voor een verzekering zorgen met bergsport dekking, een aansprakelijkheidsverzekering is sterk aan te bevelen. Een goede bergsport verzekering is een verantwoordelijkheid van de klimmer zelf!

Alle klimmers dienen voor deelname aan weekenden in België in het bezit te zijn van een klimjaarkaart. Als je lid bent van de NKBV, kan je zo’n klimjaarkaart bestellen via Mijn NKBV voor € 20,00. De klimjaarkaart kan alléén worden aangeschaft als je een geldige WA-verzekering én een bergsportverzekering hebt. Als je geen lid bent van de NKBV zal de Regio een tijdelijke klimkaart voor je regelen. Voorwaarde is dat je in bezit moet zijn van een geldige WA-verzekering én een verzekering met bergsportdekking. Heb je die niet, dan is dit ook voor een weekend af te sluiten. Kosten voor de tijdelijke klimkaart en verzekering worden aangegeven bij inschrijving. We gaan ervanuit dat je minimaal gebruik maakt van de tijdelijke klimkaart en verzekering. Voor ons betekent de aanvraag behoorlijk wat administratie.
Voor klimmen in bepaalde Duitse klimgebieden moet ter plaatse een klimkaart worden gekocht.

Annuleren.
Er kan altijd iets voorvallen waardoor je de inschrijving moet annuleren. We bekijken of iemand van de wachtlijst de opengevallen plek kan innemen. We brengen dan niets in rekening. In alle andere gevallen vragen we een vergoeding die afhankelijk is van de annuleringsvoorwaarden van de reserveringen die wij hebben moeten aangaan voor de activiteit. Minimaal brengen we 10% van de inschrijfkosten in rekening.

De Regio kan te allen tijde een activiteit annuleren. Je krijgt daar uiteraard bericht over en een eventuele betaling wordt geretourneerd.