Algemene Leden Vergadering uitgesteld

Vorige
De Algemene Leden Vergadering wordt uitgesteld.

 

De tijdelijke Covid-19 wet maakt dit mogelijk. Via de nieuws brief zullen we de ALV tijdig aankondigen.

Mogelijkheid tot organiseren digitale ALV verlengd tot 1 augustus.

Op 12 maart heeft de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit tot verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om (jaar)vergaderingen van rechtspersonen in elektronische (digitale) vorm te houden. Dit is dus ook van toepassing op de ALV van een sportvereniging. De werking van de wet is verlengd tot 1 juni, waarbij is aangegeven dat de minister voornemens is de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen te verlengen tot 1 augustus, om zo organisaties meer zekerheid te bieden bij het plannen en organiseren van dergelijke vergaderingen. Intrekking van de wet (op zijn vroegst dus per 1 augustus) zal altijd minimaal twee maanden van tevoren worden aangekondigd.