Wie zijn wij?

De NKBV-regio Limburg is een actieve club met een uitgebreid activiteitenprogramma dat wordt vormgegeven en uitgevoerd door bestuursleden, commissieleden en andere vrijwilligers. Deze enthousiaste bergsporters zetten zich vanuit hun passie voor de bergsport in om de NKBV-regio (en potentiële) leden een voor elke leeftijd aantrekkelijk en uitdagend activiteitenprogramma te bieden, zoals:

- dag / weekend wandelingen/trekkings
- in- en outdoor klimmen
- sneeuwschoenwandelingen
- lezingen - kennisoverdracht via cursussen/workshops
- jeugdactiviteiten
- etc.

Behalve via deze regionale website (www.limburg.nkbv.nl) wordt het programma onder de aandacht van de leden gebracht via een regelmatig uitgegeven e-mailnieuwsbrief en een flyer bij diverse nummers van de ‘Hoogtelijn’.

Met name het "binden en aantrekken" van jeugdige bergsporters en deze betrekken bij de opzet en verdere invulling/uitbreiding van het (jeugd)activiteitenprogramma zal de komende jaren een sturende factor voor het regiobestuur zijn.

Het bestuur wil nadrukkelijk niet "op afstand" staan van de activiteiten, maar tezamen met commissies en andere leden meedenken over en invulling/uitvoering geven aan het gezamenlijk opgestelde activiteitenprogramma. In die zin is het bestuur een pragmatisch ingestelde groep van enthousiastelingen met de instelling "praten en overleg is nodig maar de uitvoering is de bekroning''. Ieder bestuurslid heeft zijn/haar verantwoordelijkheid en zorgt voor frequente onderlinge afstemming en terugkoppeling.

De activiteiten van de NKBV regio Limburg kunnen niet georganiseerd worden zonder de inzet van enthousiaste vrijwilligers, op elk niveau en voor elke taak. We komen altijd handjes te kort en er zijn altijd zaken die passen bij jouw mogelijkheden. Tegelijkertijd kun je ervaren hoe leuk het is om in de regio met ‘geestverwanten’ actief te zijn.

Belangstelling?
Wil je ook aan de organisatie van de diverse activiteiten (hoe klein en eenvoudig ook) je bijdrage leveren doe dat dan nu en neem contact op met een van de bestuursleden.