Workshop trad- en spleetklimmen

Workshop trad- en spleetklimmen

Vindt plaats op tot en met

 Het klimweekeinde in Ettringen is bedoeld voor klimmers met weinig ervaring in mobiele tussenzekeringen. Het instapniveau is Outdoor Voorklimmen (of verworven competentie). De Ov-ers kunnen een eerste kennismaking met traditioneel klimmen opdoen of gewoon meer ervaring opbouwen. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de techniek van het spleetklimmen.

 

 

Zaterdag  22 en zondag 23 september 2018. Start om 9:30 uur op de parkeerplaats aan de Grosse Wand in Ettringen. (Na aanmelding wordt gekeken hoe gecarpoold kan worden). We overnachten op camping Falkleymühle in Langscheid.
(+49 2247 1811  info@camping-falkleymuehle.de)

 

Programma
Tijdens het weekeinde zullen de volgende technieken om veilig met eigen zekeringen te klimmen aan de orde komen:

 • Materiaalkennis en –eigenschappen (vergelijking van het eigen materiaal)
 • Plaatsing van tussenzekeringen, met name ten opzichte van elkaar. Het leggen van (multi)directionals en de invloed die krachten bij een val hebben op alle geplaatste zekeringen.
 • Optimaal benutten van de aanwezige zekeringsmogelijkheden (dubbel leggen voor de crux of op rustpunt).
 • Situaties waar directionals nodig zijn leren herkennen en gebruiken.
 • Meenemen van voldoende (route specifiek) materiaal.
 • Juiste materiaal gebruiken (geen nuts in paralelle spleten, het niet hebben van klein/grote cams aan de orde stellen).
 • Onjuiste plaatsingen (te ver ingetrokken/uitstaand)
 • Letten op plaatsing en potentiele verplaatsing door belastingsrichting van het touw.
 • Aandacht voor stevigheid rots/zandlopers/breiken: slechte rots Ith, extreem gladde rots in sommige sectoren Ettringen. Losse brokken. Gevaar op plaatsen van nuts/cams aan buitenkant rotsspleten
 • Wanneer gebruik enkel/dubbeltouw. Dubbel is complexer bij ongeoefenden, maar veiliger i.v.m. minimalisatie van de valhoogte. Ook veiliger bij dubbele plaatsing i.v.m.. onmogelijkheid recuperatie elasticiteit touw wanneer enkeltouw gebruikt wordt.
 • Het vooraf een juiste inschatting van de route maken. Daarbij potentieel gevaarlijke situaties voorzien. Samen met de zekeraar vooraf de route doorspreken. Onder meer hoe ‘ritssluiting’ als gevolg van te ver van de rots staan te voorkomen valt. Letten op plaatsen van zekering onderin de route die ‘ritssluiting’ voorkomt.
 • Standplaats maken met mobiele zekeringen. Nieuwe methode standplaatsbouw wordt kort toegelicht.

Het artificieel klimmen zal ook aan bod komen. Niet als doel op zich, maar om de volgende redenen:

 • Uitbreiding van kennis en kunde in omgang met eigen zekeringen
 • Optimaliseren van het vertrouwen in de mobiele tussenzekeringen
 • Oplossingen kunnen bieden bij noodsituaties zoals slecht weer (natte rots) en vermoeidheid
 • Te moeilijke (onvoorziene) vrijklim lengtes/secties alsnog kunnen beklimmen


Spleetklimmen zal ook aan bod komen aangezien het gebied (Ettringen) zich hier uitermate goed voor leent:

 • Klimtechniek
 • Afzekeren
 • Tapen van de handen
 • Mooie geschikte routes klimmen voor deelnemers van elk niveau


Kosten
De kosten voor de workshop/cursus zijn afhankelijk van het aantal deelnemers (minimaal 6, maximaal 10) tussen € 60,- en € 110,-. Hierbij komen de kosten m.b.t. vervoer, eten, drinken en overnachten.